Настоятелство

Председател прот. Живко Георгиев
членове:
1. контраадмирал Митко Петев
2. к.д.п. Продан И. Раданов
3. флотилен адмирал проф. двн Боян Кирилов Медникаров.
4. г-н Николай Цанев
5. г-н Светлин Димитров Стоянов